Welkom op de website van Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg en iedereen in of betrokken bij de Maastrichtse wijk Malberg.

VeerZienMalberg logo

De Stichting "BuurtNetwerk Veer Zien Malberg" is het buurtnetwerk voor de Maastrichtse stadswijk Malberg van, voor, door èn mèt iedereen die in Malberg woont en/of zijn vereniging, stichting, winkel, bedrijf, club of andere bezigheden binnen Malberg heeft.

De naam BuurtNetwerk Veer Zien Malberg is bewust gekozen met de hoofdletters erin omdat we een netwerk van, voor, door èn vooral mèt alles binnen de Maastrichtse buurt en stadswijk Malberg. 


Aangezien Malberg uit vier kwadranten bestaat verwijst "veer" in het Maastrichts naar het getal 4 maar óók bewust naar "wij".

"Zien" in het Maastrichts betekent vervolgens zowel "zijn" (we zijn er, we mogen er zijn enzovoorts) als "zien" (we zien elkaar, de wijk, de omgeving enzovoorts).
En tot slot "Malberg" in onze naam geeft duidelijk aan voor welke stadswijk wij het buurtnetwerk zijn.
Uitleg over de betekenis en geschiedenis van Malberg is te vinden op Wikipedia.

Diverse documenten, waaronder de agenda en de verslaglegging van de maandelijkse buurtnetwerk-vergaderingen, zijn te downloaden via de downloadpagina.

De kabelkrant toont iedere 25 seconden een andere pagina waarop òf iets nieuws òf iets permanents te zien is met betrekking tot Malberg.

Het alfabetisch register bevat verwijzingen met betrekking tot Malberg.

Deze site blijft continu in ontwikkeling, dus... Blijf ons volgen!

Site geüpdate op 10/07/2019 11:06:14 u.