De website van de Maastrichtse stadswijk Malberg

De Vreedzame Wijk Malberg


Na de pitch van de toenmalige voorzit(s)ter van Stichting BuurtNetWerk Veer Zien Malberg, Elianne Herben-Straat, was het budget compleet om dit mooie initiatief mogelijk te maken.
Voor meer informatie over De Vreedzame Wijk Malberg kun je terecht op de Facebook-pagina of voor algemenere informatie bij  Stichting Vreedzaam op hun website.