Ouderenbond Malberg

Malberg is een wijk met verschillende verenigingen, zo ook de Bond voor ouderen en mindervaliden.
De bond heeft sinds kort een eigen website : www.ouderenbondmalberg.nl .

  Om de twee weken hebben we op de woensdagmiddag een kienmiddag. Hier mag iedereen aan deelnemen.
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag is er een soosmiddag voor de leden.
Jaarlijks houden we een carnavalsavond, in juni een jaarfeest en in december een kerstmiddag
Zangkoor Malmontagne is ook binnen de bond actief.
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Heeft U interesse dan kunt U altijd contact opnemen met onze voorzitster Annie Bulté, tel. 043-3471365

 
 
ouderenbond malmontagne