Aan de lezers van de website Veer Zien Malberg wil
ik zeggen veel leesgenot.
Wij proberen binnenkort dagelijks
zoveel mogelijk actuele zaken en info toe te voegen
om u
op de hoogte te houden wat er zoal speelt en gebeurt in en
rondom Malberg.

ambulance brandweer 2
Het buurtnetwerk Malberg is al druk doende met twee belangrijke zaken
zoals het verkeerd aanrijden van de Ambulance, de Brandweer, de Politie
en andere belangrijke diensten die in Malberg moeten zijn. Dit heeft allemaal
te maken met de enorme veranderingen en aanpassingen die de afgelopen jaren
in onze buurt plaats vonden. Onder andere door de naam veranderingen binnen
onze buurt de nieuwbouw en enkele straten die zijn weggevallen en of zijn afgesloten
door al deze aanpassingen. Hebben er in uw omgeving ook aanpassingen en of verbouwingen
plaats gevonden waardoor voorgenoemde diensten geen of moeilijke doorgang hebben laat
ons dat dan weten, door middel van een briefje in de Gele brievenbus te deponeren onder
vermelding van Buurtnetwerk Malberg. Eventuele ideëen met betrekking voor een aanpassing
kunt ook met vermelden op uw briefje. Wij zullen dit dan terug koppelen aan de betreffende 
diensten en zullen samen kijken voor een eventuele aanpassin cq oplossing.