Hebben er in uw omgeving ook aanpassingen en of verbouwingen
plaats gevonden waardoor voorgenoemde diensten geen of moeilijke doorgang hebben laat
ons dat dan weten, door middel van een briefje in de Gele brievenbus te deponeren onder
vermelding van Buurtnetwerk Malberg. Eventuele ideëen met betrekking voor een aanpassing
kunt ook met vermelden op uw briefje. Wij zullen dit dan terug koppelen aan de betreffende 
diensten en zullen samen kijken voor een eventuele aanpassin cq oplossing.